Cestovná kancelária so zameraním na
pútnické a poznávacie zájazdy
so zameraním na pútnické a poznávacie zájazdy
Logo
Norway
Wadovice–Kalvária Zebrzydowska-Krakov-Čenstochová
16. 9. – 19. 9.2019

Program a popis zájazdu

Informácie

Termín: 16. 9. – 19. 9.2019

Cena: 115 Euro

Počet dní: 4

Doprava

Ubytovanie: 2 nocí

účasť kňaza na tejto púti

Rozsah služieb v cene zájazdu:

Doprava: klimatizovaným autobusom značky Mercedes s možnosťou zakúpenia studených a teplých nápojov v autobuse
Ubytovanie: 2 x ubytovanie: 1.noc v kláštore O.O. Bernardynów vo Wadowiciach 2.noc v Čenstochovej
Strava: 2x raňajky a 1x večera - v cene zájazdu


- účasť kňaza na tejto púti a zástupcu cestovnej kancelárie Krištof Tour

- zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č.281/2001 Z.z.Odchod:
Odchod 2.6. večer o 22.30 hod. z Bratislavy. Trasa cez Žilinu, Trstenú, nočnou jazdou do Wadovíc.Program:1. deň: V ranných hodinách príchod do Wadovíc- rodného mesta Sv. Otca Jána Pavla II. Prehliadka rodného domu Sv. Otca a baziliky Minor, kde bol Sv. Otec pokrstený a kde ako malý chlapec miništroval. Tu sa nachádza aj kaplnka s milostivým obrazom Panny Márie. Účasť na sv. omši. Návšteva kostola  postaveného z vďaky za záchranu života Jána Pavla II pri atentáte na Svätopeterskom námestí. Poobede odchod na Kalwáriu Zebrzydowskú– druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku.

Prehliadka pútnického areálu, ktorý dostal názov Poľský Jeruzalem – na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov ktoré majú pripomínať miesta zo života Ježiša Krista a Panny Márie. Ubytovanie v kláštore O.O. Bernardynów. 


2.deň: Po raňajkách odchod do Krakova, prehliadka historického centra, katedrály, starého kráľovského paláca Wawel, Hlavného námestia, ktoré sa vďaka svojmu architektonickému riešeniu radí k najkrajším námestiam v Strednej Európe. Popoludní návšteva Lagiewnikov, kde žila v kláštore sestra Faustína. Prehliadka kostolíka, kde sú uložené relikvie svätej Faustíny Kowalskej a taktiež nového kostola - baziliky Božieho milosrdenstva. Účasť na sv.omši. V podvečer odchod z Krakova a príchod do Čenstochovej. Ubytovanie. 


3.deň: Prehliadka najznámejšieho poľského pútnického miesta Čenstochová, prehliadka stredovekej pevnosti, súčasťou ktorej je chrám a kláštor Paulínov. Sv.omša v paulínskom kostole, v ktorom sa nachádza zasvätený obraz Čiernej Madony. Prehliadka klenotnice Jasnej Hory a múzea. Poobede odchod domov. Príchod domov o cca 22.00 hod.     


CK si vyhradzuje právo na zmenu programu podľa okolností.

KALVÁRIA ZEBRZYDOWSKA
Patrí k najzaujímavejším a najnavštevovanejším pútnickým miestam v Poľsku.
Založil ju Nikolaj Zebrzydowsky začiatkom XVII storočia. Pútnické miesto sa skladá z barokovej baziliky, kláštora a súboru kaplniek v barokovom štýle. Kaplnky tvoria krížovú cestu, posadenú do malebnej beskydskej krajiny. Kalwaria pripomína tvarom terénu Jeruzalem. Je to osobitná kópia jeruzalemskej kalvárie.
V roku 1999 bolo pútnické miesto Kalwaria Zebrzydowska zapísané na listinu svetového dedièstva UNESCO.Cena nezahŕňa cestovné poistenie, možnosť komplexného poistenia 6,- €.
Prihláška a dotazy

Rezervácia púte Wadovice–Kalvária Zebrzydowska-Krakov-Čenstochová v termíne 16. 9. – 19. 9.2019