Cestovná kancelária so zameraním na
pútnické a poznávacie zájazdy
so zameraním na pútnické a poznávacie zájazdy
Logo
MEDŽUGORIE - MIESTO POKOJA
- tam kde sa Nebo dotýka Zeme -  




Od 24. júna 1981 sa zjavuje v Medžugorí Panna Mária. Malým vizionárom sa predstavila ako Kráľovná pokoja. Už prešlo veľa rokov, čo sa v Medžugorí začali zjavenia, odvtedy milióny pútnikov z celého sveta navštívili toto nové miesto milostí. V tomto čase sa udiali tisíce obrátení. Veľký počet ľudí dosvedčil duševné a telesné uzdravenia. Medžugorie sa stalo pre mnohých novou duchovnou vlasťou. Každoročne sem prichádza viac ako 2 milióny pútnikov. Gospa, ako s láskou nazývajú matku Božiu v Medžugorí už roky dáva prostredníctvom vizionárov posolstvá, ktoré sú určené pre farnosť a svet. Sú to pokyny pre život v duchu evanjelia. Posolstvá možno chápať ako výzvy a podnety pre dnešnú dobu ako praktizovať vieru v každodennom živote. Jasným a veľmi citlivým spôsobom sa usiluje Matka Božia zakaždým znovu zaviesť nás na cestu modlitby a obrátenia. Vznikli nespočetné modlitbové skupiny po celom svete, ktoré sa pokúšajú prežíva posolstvá. Ich obsah nájdeme aj v evanjeliu. Vďaka dennej prítomnosti Matky Božej počas zjavení však dostávajú tieto posolstvá hlboký rozmer. V dnešnom uponáhľanom čase nám chce Matka Božia dať nový smer, ktorým nás vedie ku skutočnému jadru nášho života. Takmer v každom posolstve nás volá a vyzýva k modlitbe. Stále znovu opakuje, že modlitba sa má stať pre nás radostným stretnutím s Bohom. „Otvorte brány svojho srdca a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť.”



Medžugorské posolstvo je veľmi jednoduché: Svet sa musí a môže stať lepší, krajší a šastnejší. Keď budeme lepší, keď dovolíme, aby v nás silne zaznelo Božie slovo a volanie Panny Márie: „Obráťte sa, modlite sa a postite sa, prežívajte a šírte pokoj!”


Hlavné posolstvá: Pokoj, Viera, Eucharistia, Modlitba, Svätá oma a Pôst.

Medžugorskú farnos založili v roku 1892 a má za svojho patróna apoštola Jakuba. Jakub bol brat Jánov a uctieva sa ako patrón pútniov. Medžugorie znamená „miesto medzi vrchmi“. Pastoráciu majú na starosti kňazi rehole františkánov z Hercegovinskej provincie. V roku 2018 bol vyslaný z Vatikána arcibiskup Henrik Hoser, ktorý dohliada na chod farnosť a pútnikov.

V Medžugorí jednomyseľne dosvedčuje šesť mladých ľudí, že od 24. júna 1981 majú denne zjavenia Matky Božej. Viaceré lekárske vyšetrenia počas zjavení potvrdili stav vizionárov – nemožno dokáza žiadne patologické príznaky. Vizionári počas zjavenia nereagujú na vonkajšie podnety. Podľa vlastného vyjadrenia počas zjavení strácajú pocit pre čas a priestor.

Vizionári Ivan, Mária, Vicka, Jakov, Ivanka a Miriana takto opísali podobu Matky Božej:

Neopísateľne krásna pani s vľúdnym pohľadom, oblečená do jednoduchých šiat, zahalená bielym závojom, na hlave s vencom s dvanástimi zlatými hviezdami.



Medžugorie

Medžugorie je už dnes mestečko s vyše 4000 obyvateľmi a leží v Hercegovine asi 25 km juhozápadne od Mostaru. 
Mesto do 80. rokov minulého storočia bolo chudobné a živilo sa prevažne pestovaním tabaku, hrozna, ovocia a produkcie vína. Slovo Medžugorie znamená miesto medzi dvoma kopcami. Dedina Medžugorie sa v historických záznamoch spomína už v roku 1599. Farský úrad bol založený v roku 1892 a farnosť je zasvätená sv. apoštolovi Jakubovi, ktorý je patrónom pútnikov. 
Medžugorie je údajne jedným z nejnavštevovanejších katolických pútných miest súčastnosti (vedľa Lúrd, Fatimy a Santiaga de Compostela). Na prelome júla a augusta se každoročne koná Mladifest ("Festival mladých"), ktorý navštevuje vuac ako 50 000 ľudí. Katolicka cirkev se k pravosti zjavení doteraz záväzne (ústami pápeža) nevyjadrila.
17. apríla 2010 oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice, že pri Kongregaci pre náuku viery bola zriadená zvláštná asi dvadsaťčlenná Mezinárodná vyšetrovacia komisia o Medžugorí, jej predsedou je kardinál Camillo Ruini. Komisia má svoje poznatky a závery odovzdávať Kongregácií pre náuku viery.
V roku 2018 bol vyslaný z Vatikána do Medžugoria arcibiskup Henrik Hoser, ktorý dohliada na chod farnosťi a pútnikov.



Kostol sv. Jakuba


Dnešný kostol sa začal stavať až v roku 1934 a 19. januára 1969 bol posvätený. Dnes je strediskom eucharistického a modlitbového života mesta. Medžugorie si vyslúžilo titul spovedelnica sveta (je tam vymurovaných 25 spovedelníc). Okolie kostola sa neprestajne upravuje, nakoľko si to vyžaduje stále sa zvyšujúci počet pútnikov. Najväčší zásah do priestoru bola azda stavba vonkajšieho oltára za kostolom s 5000 miestami na sedenie.





Program v Medžugorí


Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následnw svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Príspevok na preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciach pri kostole. Po svätej omši sa modlí tretí ruženec okrem štvrtka a piatka, kedy následuje hodinová adorácia a klaňanie sa krížu. Adoráica sa pravidelne koná aj v utorok a sobotu o 22:00.
V zimnom období sa všetko posúva o hodinu skôr, teda začiatok programu je o 17:00 a adorácie o 21:00 hodine.








TERMÍNY PÚTÍ DO MEDŽUGORIA
NA ROK