HomeO násZmluvné podmienkyZájazdyZmluvné podmienkyRezerváciaKontakt

Ponuka zájazdov CK KRIŠTOF TOUR s.r.o pre rok 2018

ZÁJAZDY PODĽA MESIACOV

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

ZÁJAZDY PODĽA KRAJÍN

*  *  *

ZÁJAZDY S OBMEDZENÝM POČTOM ÚČASTNÍKOV

MEDŽUGORIE - FESTIVAL MLÁDEŽE

Termín zájazdu je každý rok rovnaký 30.7. až 7.8. - 9 dní.
Nakoľko je Festival mládeže v Medžugorie z roka na rok obľúbenejší a zväčšuje sa záujem o ubytovanie pre mladých z celého sveta, naša CK má obmedzenú kapacitu ubytovania - cca 50 miest.O tohtoročný 27. ročník Festivalu mládeže, očakávame opäť zvýšený záujem.

Medžugorie Mladifest

SEMINÁR MODLIBY A PÔSTU

Každoročne sa koná v Medžugorie Seminár pôstu a modlitby pre skupinu pútnikov zo Slovenska. Naša CK dostane každý rok presne určený termín, nakoľko ostatné termíny sú rozdelené pre skupiny z iných krajín. Počet účastníkov je obmedzený aj počtom kapacity domu pre duchovné cvičenia / Domus Pacis / - cca 50 ľudí. Pre tento počet je zariadené ubytovanie 2-4 posteľových izbách, jedáleň aj kaplnka v suteréne.
Preto nemôžeme akceptovať požiadavky niektorých, ktorí navrhujú, aby sme vypravili ďalšie autobusy.

Domus Pacis

Neprehliadnite!

V závislosti na dopyte a okolnostiach možu byť v priebehu roku doplnené nové zájazdy. Pri malom záujme možu byť niektoré zájazdy zrušené alebo termín posunutý. Všetci zákazníci, ktorých by sa daná zmena týkala budú s dostatočným predstihom informovaný a v prípade zrušenia zájazdu bude ponúknutý náhradný termín.

*  *  *

Naše najnavštevovanejšie miesta

MEDŽUGORIE

Od 24. júna 1981 sa zjavuje v Medžugorí Matka Božia. Malým vizionárom sa predstavila ako KRÁĽOVNÁ pokoja. Už prešlo veľa rokov, čo sa v Medžugorí začali zjavenia, odvtedy milióny pútnikov z celého sveta navštívili toto nové miesto milostí. V tomto čase sa udiali tisíce obrátení. Veľký počet ľudí dosvedčil duševné a telesné uzdravenia. Medžugorie sa stalo pre mnohých novou duchovnou vlasťou. GOSPA, ako s láskou nazývajú matku Božiu v Medžugorí už roky dáva prostredníctvom vizionárov posolstvá, ktoré sú určené pre farnosť a svet. Sú to pokyny pre život v duchu evanjelia. Posolstvá možno chápať ako výzvy a podnety pre dnešnú dobu ako praktizovať vieru v každodennom živote. Jasným a veľmi citlivým spôsobom ...

Medžugorie

OCHRID

Starobylé mesto Ochrid leží v Macedónsku na hraniciach s Albánskom a Gréckom. Pre južných Slovanov symbolizuje počiatky a zdroj duchovného sebauvedomenia. Nachádzajú sa tu unikátne svätyne, ktoré od svojho založenia až podnes udržiavajú duchovný kontakt zo zakladateľmi a otcami slovanskej kultúry - sv. Klimentom a sv. Naumom - najvernejšími nasledovníkmi solúnskych bratov Konštantína Filozofa a Metoda. Sv. Kliment a sv. Naum sa stali na viac ako tisícročie duchovnými piliermi macedónskeho ľudu, ba celého Slovanského sveta Balkánu. Skvelá poloha na brehu krištáľovo čistých vôd Ochridského jazera a veľké množstvo zachovaných ranokresťanských pamiatok dnes robí mesto najdôležitejším turistickým cieľom Macedónie. V r. 1980 bolo mesto Ochrid zapísané do zoznamu svetového...

Ochrid

VATIKÁN

História Vatikánu začína v roku 65, rímskym masakrom kresťanov na Nerovom námestí Circo Vaticano. Pravdepodobne vtedy zomrel aj prvý pápež – Svätý Peter. O sto rokov neskôr tu vznikol jeho prvý pomník. V roku 315, dal cisár Konštantín na hrobe sv. Petra postaviť baziliku. Bazilika Sv. Petra bola vysvätená v roku 326.
O tisíc rokov neskôr bola postavená nová bazilika. Zničenie starej bolo kontroverzné, bolo v nej mnoho vzácnych byzantských mozaík a fresiek od Giotta di Bondone. Po 150 rokoch bola nová bazilika dokončená. Pracovali na nej slávni umelci ako Rafael, Bramante, Michelangelo a Giacomo della Porta. Najväčší vplyv mal Michelangelo, ktorý sa stavby ujal v roku 1547 (vo veku 72 rokov) a navrhol ...

Vatikán

LURDY

Sv. Bernadetta Soubiroussová sa narodila v Lurdoch 7. januára 1844. Pri zbieraní dreva sa jej 11. februára 1858 údajne zjavila pri jaskyni Massabielle Panna Mária. Do 16 Júla 1858 zažilo 14-ročné dievčatko v jaskyni 18 zjavení. Vatikán po dôkladnom skúmaní uznal ich pravosť. Po šiestich rokov strávených v lurdskom inštitúte ako členka rádu Sestier lásky bola Bernadette neskôr prijatá do noviciátu týchto sestier v kláštore v Nevers-sur-Loire. Tam 16. apríla 1879 zomrela vo veku 35 rokov na tuberkulózu. Pápež Pius XI. ju 8. decembra 1933 vyhlásil za svätú. Juhofrancúzske Lurdy sa nachádzajú na úpätí francúzskych Pyrenejí na rieke Gave de Pau. Od roku 1858 zaznamenali v Lurdoch 7 200 prípadov uzdravenia, ako ...

Lurdy

FÁTIMA

Fátima je malá dedina v diecéze Leiria, 190 km severne od Lisabonu. Jej vznik je zahalený temnotou a zmieňuje sa o ňom len stará povesť. V roku 1158 bola väčšia časť Portugalska pod jarmom Moslimov. Istú arabskú spoločnosť pri odchode z kaštieľa Alcácer napadla skupina portugalských rytierov. Arabi boli v bitke porazení, dámy zajaté a odvedené do mesta Santarém, sídla portugalského monarchu Doma Alfonsa Henriquesa. Jeden verný rytier si vyžiadal za odmenu ruku dcéry maurského guvernéra pod podmienkou, že prestúpi na kresťanskú vieru. Fátima súhlasila a prijala meno Ourena. Mesto, ktoré dostali od kráľa ako dar dostalo rovnaké meno. Dnes sa nazýva Ourém. Ourena zomrela v rozkvete mladosti ...

Fátima

PARÍŽ

Je známy ako mesto svetla a právom považovaný za najkrajšie mesto na svete. Paríž je čarovný stále, za dažďa nostalgický, za horúčavy upokojujúci príjemným spomaleným rytmom, za mrazu romanticky drsný. Jeho pamiatky a poklady udržované lepšie ako kdekoľvek inde. Ale Paríž znamená oveľa viac než iba to. Je medzinárodným mestom, ktoré konroluje väčšiu časť francúzkej ekonomiky. Ako hlavné mesto Francúzka bol Paríž po viac ako tisíc rokov stredom moderného francúzkeho štátu ...

Fátima

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Patrí k najzaujímavejším a najnavštevovanejším pútnickým miestam v Poľsku.
Založil ju Nikolaj Zebrzydowsky začiatkom XVII. storočia. Pútnické miesto sa skladá z barokovej baziliky, kláštora a súboru kaplniek v barokovom štýle. Kaplnky tvoria krížovú cestu, posadenú do malebnej beskydskej krajiny. Kalwaria pripomína tvarom terénu Jeruzalem. Je to osobitná kópia jeruzalemskej kalvárie.
V roku 1999 bolo pútnické miesto Kalwaria Zebrzydowska zapísané na listinu svetového dedičstva UNESCO.

Kalwaria Zebrzydowska

Pútnické zájazdy na pútnické miesta. Vyberte si svoj pútnický zájazd - Medugorje, Medjugore, Medjugorje, Medugorie, Medžugorie, Mladifest, Rím, Lurdy, Fátima...

copyright © 2018 Krištof Tour