HomeO násZmluvné podmienkyZájazdyZmluvné podmienkyRezerváciaKontakt

Rezervácia zájazdu CK KRIŠTOF TOUR s.r.o

Vyberte si príslušný typ objednávky

Rezervácia slúži len pre jednotlivcov so svojími spolucestujúcimi (malé skupiny, rodiny, priatelia a pod.). Pre objednanie veľkých skupín (farnosti, školy a pod.) je nutné nás kontaktovať na telofónnom čísle 0255 567 969.

Uvedená objednávka slúži iba ako rezervácia a nie je záväzná pre žiadnu zo strán. Záväznou pre obidve zmluvné strany sa objednávka stáva vo chvíli uhradenia zálohy (celej čiastky).

Ak máte vo vašom PC nainštalovaný Adobe Reader 8 a vyšší, tak môžte objednávku vo formátu PDF vyplniť priamo v dokumentu PDF elektronicky, vytlačiť a podpísanú poslať poštou, alebo vytlačiť, vyplniť ručne a podpísanú poslať poštou.

Rezervácia zájazdu na vytlačenie vo formáte PDF (61kB)

PDF - Objednávka zájazdu

Rodné čísla a čísla pasov nie je v záujmu ochrany osobných údajov nutné uvádzať do elektronickej rezervácie.

Elektronická rezervácia nenahradzuje riadne vyplnenú a podpísanú objednávku.

Po vyplnení a odoslaní elektronického rezervačného formulára vás budeme do 24 hodín nasledujúceho pracovného dňa kontaktovať pre upresnenie podmienok.

Spoločnosť Krištof Tour s.r.o. sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje nutné pre sprostredkovanie zájazdu vo formulári alebo aj inou cestou, budú použité len pre potreby firmy k činnosti súvisiace so záujmom obidvoch strán a nebude tieto údaje nijak rozširovať či predávať tretím osobám.

Elektronická rezervácia jednotlivcov

Zájazd (číslo zájazdu a názov zájazdu)*

Termín odchodu*

Meno a priezvisko objednávatela*

Ulica a číslo popisné*

Obec (prípadne aj číslo popisné)*

PSČ*

Štát*

Mobil (telefón)*

E-mail*

Počet spolucestujúcich

Do 15 rokov*

Nad 15 rokov*

Poznámka

* - povinné údaje

Pútnické zájazdy na pútnické miesta. Vyberte si svoj pútnický zájazd - Medugorje, Medjugore, Medjugorje, Medugorie, Medžugorie, Mladifest, Rím, Lurdy, Fátima...

copyright © 2018 Krištof Tour