HomeO násZmluvné podmienkyZájazdyZmluvné podmienkyRezerváciaKontakt

Cena :

110,- €

ROZSAH SLUŽIEB
OBSIAHNUTÝCH V CENE ZÁJAZDU :

Doprava luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes.

WC Klimatizácia Video Teplé nápoje Studené nápoje

- kávovar
- chladnička
- video
- WC

Po čas cesty možnosť zakúpenia studených a teplých nápojov.

Ubytovanie

2x ubytovanie.

Strava

2x raňajky.

Účasť kňaza

Účasť kňaza.

Účasť sprievodcu

Účasť sprievodcu.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

* * *

SLUŽBY KTORÉ NIE SÚ
ZAHRNUTÉ V CENE ZÁJAZDU :

Možnosť zprostredkovania komplexného cestovného poistenia u poistovne UNION - 1,70 €/deň.

Celkom 6,80 €

Vstupné do pamiatok nieje zahrnuté do ceny zájazdu.

* * *

4-dňový pútnický zájazd

Termín : 14.5. - 17.5.2018

WADOVICE - KRAKOV - ČENSTOCHOVÁ

STRUČNÝ PROGRAM ZÁJAZDU :

1. deň

pondelok 14. 5. 2018

Odchod o 22:00 z Bratislavy od Domu Istropolis Trasa cez Žilinu, Trstenú, nočnou jazdou do Wadovíc.

2. deň

utorok 15. 5. 2018

V ranných hodinách príchod do Wadovíc - rodného mesta Sv. Otca Jána Pavla II. Prehliadka domu Sv. Otca a baziliky Minor, kde bol Sv. Otec pokrstený a kde ako malý chlapec miništroval. Tu sa nachádza aj kaplnka s milostivým obrazom Panny Márie. Účasť na sv. omši. Návšteva kostola postaveného z vďaky za záchranu života Jána Pavla II pri atentáte na Svätopeterskom námestí. Poobede odchod na Kalwáriu Zebrzydowskú – druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku. Prehliadka pútnického areálu, ktorý dostal názov Poľský Jeruzalem – na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov ktoré majú pripomínať miesta zo života Ježiša Krista a Panny Márie. Ubytovanie v kláštore O.O. Bernardynów.

3. deň

streda 16. 5. 2018

Po raňajkách odchod do Krakova, prehliadka historického centra, katedrály, starého kráľovského paláca Wawel, Hlavného námestia, ktoré sa vďaka svojmu architektonickému riešeniu radí k najkrajším námestiam v Strednej Európe. Popoludní návšteva Lagiewnikov, kde žila v kláštore sestra Faustína. Prehliadka kostolíka, kde sú uložené relikvie svätej Faustíny Kowalskej a taktiež nového kostola - baziliky Božieho milosrdenstva. Účasť na sv.omši. V podvečer odchod z Krakova a príchod do Čenstochovej. Ubytovanie. Účasť na večernej pobožnosti a zaclievaniu milostivého obrazu Čiernej Madony.

4. deň

štvrtok 17. 5. 2018

Prehliadka najznámejšieho poľského pútnického miesta Čenstochová, prehliadka stredovekej pevnosti, súčasťou ktorej je chrám a kláštor Paulínov. Sv.omša v paulínskom kostole, v ktorom sa nachádza zasvätený obraz Čiernej Madony. Prehliadka klenotnice Jasnej Hory a múzea. Poobede odchod domov. Príchod domov o cca 23.00 hod.

Program zájazdu v PDF:

Informácie o zájazde v PDF

Objednať tento zájazd

Objednať zájazd do WADOVICE - KRAKOV - ČENSTOCHOVÁ v termíne 14.5. - 17.5.2018.
Kalwaria Zebrzydowska
Čenstochová

Pútnické zájazdy na pútnické miesta. Vyberte si svoj pútnický zájazd - Medugorje, Medjugore, Medjugorje, Medugorie, Medžugorie, Mladifest, Rím, Lurdy, Fátima...

copyright © 2018 Krištof Tour