HomeO násZmluvné podmienkyZájazdyZmluvné podmienkyRezerváciaKontakt

Rezervácia zájazdu CK KRIŠTOF TOUR s.r.o

Vyberte si príslušný typ objednávky

Rezervácia slúži len pre jednotlivcov so svojími spolucestujúcimi (malé skupiny, rodiny, priatelia a pod.). Pre objednanie vežkých skupín (farnosti, školy a pod.) je nutné nás kontaktova na telofónnom čísle 0255 567 969.

Uvedená objednávka slúži iba ako rezervácia a nie je záväzná pre žiadnu zo strán. Záväznou pre obidve zmluvné strany sa objednávka stáva vo chvíli uhradenia zálohy (celej čiastky).

Ak máte vo vašom PC nainštalovaný Adobe Reader 8 a vyšší, tak môžte objednávku vo formátu PDF vyplni priamo v dokumentu PDF elektronicky, vytlači a podpísanú posla poštou, alebo vytlači, vyplni ručne a podpísanú posla poštou.

Rezervácia zájazdu na vytlačenie vo formáte PDF (61kB)

PDF - Objednávka zájazdu

Rodné čísla a čísla pasov nie je v záujmu ochrany osobných údajov nutné uvádza do elektronickej rezervácie.

Elektronická rezervácia nenahradzuje riadne vyplnenú a podpísanú objednávku.

Po vyplnení a odoslaní elektronického rezervačného formulára vás budeme do 24 hodín nasledujúceho pracovného dňa kontaktova pre upresnenie podmienok.

Spoločnos Krištof Tour s.r.o. sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje nutné pre sprostredkovanie zájazdu vo formulári alebo aj inou cestou, budú použité len pre potreby firmy k činnosti súvisiace so záujmom obidvoch strán a nebude tieto údaje nijak rozširova či predáva tretím osobám.

Elektronická rezervácia jednotlivcov

Zájazd (číslo zájazdu a názov zájazdu)*

Termín odchodu*

Meno a priezvisko objednávatela*

Ulica a číslo popisné*

Obec (prípadne aj číslo popisné)*

PSČ*

Štát*

Mobil (telefón)*

E-mail*

Počet spolucestujúcich

Do 15 rokov*

Nad 15 rokov*

Poznámka

* - povinné údaje

Pútnické zájazdy na pútnické miesta. Vyberte si svoj pútnický zájazd - Medugorje, Medjugore, Medjugorje, Medugorie, Medžugorie, Mladifest, Rím, Lurdy, Fátima...

copyright Š 2018 Krištof Tour